Zamknij Używamy cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Regulamin sklepu internetowego Pezal

1. Właścicielem sklepu internetowego: sklep.pezal.com (zwanego dalej Sklepem) jest Pezal Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedającym).
2. Sklep realizuje automatyczne zamówienia na terenie Polski, poza jej granicami prosimy o kontakt osobisty.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

4. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane podczas rejestracji konta w Sklepie oraz przy zamawianiu.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie wszystkich kroków formularza zamówienia i potwierdzenie podsumowania na stronie Sklepu.
6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
8. Podane ceny zawierają podatek VAT, należy do nich doliczyć koszty wysyłki odpowiednie do wybranej opcji dostawy.
9. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
10. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.
11. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT, w zależności od wyboru Klienta.
12. Zamówienie zostanie niezwłocznie realizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
13. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Gwarancja i reklamacje

14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
15. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
16. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
17. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
18. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
19. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

Postanowienia końcowe

20. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
23. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.